Lekcja języka kreolskiego

Czas na małą lekcję kreolskiego w wersji Wyspy Santiago.
Poniżej kilka zwrotów po polsku, portugalsku i w języku kreolskim.

Polski: Kto?
Portugalski: Quem?
Kriolu: Ken? Kenha?

Pl: Co?
P: O que? Que?
K: Kuze?

Pl: Kiedy?
P: Quando?
K: Ki tempu? Ki ora?

Pl: Gdzie?
P: Onde?
K: Undi?

Pl: Który/która?
P: Qual? Quais?
K: Kal?

Pl: Dlaczego?
P: Porque?
K: Pamodi?

Pl: Jak?
P: Como?
K: Modi?

Pl: Ten/ta
P: Este, esta, isto
K: Es, ke-li

Pl: Tamten/tamta
P: Esse, essa, aquele, auela, isso, aquilo, quem, o, a, qual, os, as, quais
K: Kel, ke-la

Pl: Tamci/tamte (bliżej)
P: Estes, estas
K: Es, kes-li

Pl: Tamci/tamte (dalej)
P: Esses, Essas
K: Kes, kes-la

Pl: Z (kimś)
P: Com
K: Ku

Pl: Ilu?
P: Quantas? Quantos?
K: Kantu?

Pl: Ile?
P: Quanto?
K: Kantu?

Pl: Dzień dobry!
P: Bom dia!
K: Bon dia!

Pl: Dzień dobry! (popołudnie)
P: Boa tarde!
K: Bo tardi!

Pl: Dobry wieczór/dobranoc!
P: Boa noite!
K: Bo noiti!

Pl: Nie
P: Nao
K: Nau

Pl: Dziękuję
P: Obrigado (m), obriada (ż)
K: Obrigadu

Pl: Tak
P: Sim
K: Sim

Pl: Przepraszam
P: Por favor, com licensa
K: Kon licensa

Pl: Gdzie mieszkasz?
P: Onde moras?
K: Undi bo mora?

Pl: Mam
P: Tenho
K: N teni

Pl: Do jutra
P: Ate manha
K: Ti manha

Pl: Dobrze ci się spało?
P: Dormiu bem?
K: Bu durmi dretu?

Pl: Przesuń się, idź tam
P: Afasta-se
K: Bai mas pa la

Pl: Jest w łazience
P: Ele/Ela esta na cada de banho
K: E sta na kasa di banhu

Pl: Jak się masz?
P: Como estas?
K: Modi ke bu sta?

Pl: Jak się mówi…?
P: Como e que se diz…?
K: Modi ke bu ta fla…?

Pl: Jak długo tu jesteś?
P: Ha quanto tempo estas aqui?
K: Kantu tembu bu ten li?

Pl: Ile masz lat?
P: Quantos anos tens?
K: Kanto anu bu ten?

Pl: Zimno mi
P: Tenho frio
K: N teni frio

Pl: Gorąco mi
P: Tenho calor
K: N teni calor

Pl: Nie zrozumiałam/em
P: Nao entendi
K: N`ka intendi

Pl: Mogę skorzystać z twojego telefonu?
P: Posso usar o seu telefone?
K: N podi (uza telefoni)?

Pl: Kopę lat!
P: Nao tinha-o visto a muito tempo
K: Djan dura n ka odju

Pl: U mnie wszystko w porządku
P: Eu estou bem
K: N` sta bom

Pl: Ten długopis jest mój, czy twój?
P: Esta caneta e minha ou tua?
K: Kel kaneta li e di meu o di bo?

Pl: Mów ciszej!
P: Fala mais alto, por favor!
K: Papia mas altu!

Pl: Mów głośniej!
P: Fala mais baixo, faz favor!
K: Papia mas baxu!

Pl: Ostrożnie!
P: Tenha cuidado!
K: Cuidado!

Pl: Powiedz mi! Mów!
P: Diga-me!
K: Fla-m!

Pl: Drzwi są zamknięte
P: A porta esta fechada
K: Porta sta fitchadu

Pl: Butelka jest pusta
P: A garrafa esta vazia
K: Garrafa sta baziu

Pl: Co gotujesz?
P: O que estas a cozinhar?
K: Kuze ki bu sta kuzinha?

Reklamy