Parabens Cabo Verde!

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-07-05 113628

Dziś Cabo Verde świętuje 40 rocznicę uzyskania niepodległości. Z tej jakże pięknej okazji i okrągłej rocznicy wraz z polsko-kabowerdeńską ekipą przygotowaliśmy filmowy prezent.

PARABENS CABO VERDE!
De Polonia com muuitoooooo Amor!

Klik: http://videos.sapo.cv/7ZtZeW5ZYutIUZvVwGss

A jak wyglądała droga do uzyskania niepodległości? Udajmy się w podróż w czasie i zobaczmy jakimi krokami Cabo Verde kroczyło w ciągu tych 40 lat.


1974 Rząd tymczasowy

Na podstawie paktu podpisanego przez PAICG (Partia Afrykańska Niepodległego Cabo Verde i Guinea Bissau)i Rządem Portugalskim po wydarzeniach 25 kwietnia ukonstytuował się na Wyspach Zielonego Przylądka rząd tymczasowy, którego zadaniem było przygotować wybory do Zgromadzenia Narodowego, które 5 lipca 1975 ogłosić miało niepodległość.

1975 Uzyskanie niepodległości
5 lipca 1975 Wyspy Zielonego Przylądka uzyskają niepodległość i stają się suwerennym państwem. Do 1991 kraj rządzony jest przez PAIG-PAICV(Partia Afrykańska Niepodległego Cabo Verde). Pierwszym prezydentem stworzonego w 1975 roku Zgromadzenia Narodowego był Abilio Duarte, jeden z założycieli PAICG.

1980 Zamach stanu w Guinea Bissau
W 1980, kiedy to dyskoutowano nad wspólną konstytucją dla Cabo Verde i Guinea Bissau dochoszło do zamachu stanu, na czele którego stanął Luis Cabral. Położyło to kres planom połączenia Cabo Verde i Guinea Bissau w jedno państwo. Jeszcze tego samego roku PAIG zmienia nazwę na PAICV.

1981 Reforma agrarna
Reformy agrarne były jednym z priorytetów rządu odkąd tylko Cabo Verde uzyskało niepodległość. Prawo wprowadzające reformy w życie miało na celu zoptymalizować gospodarkę rolną aby była wydajna, rentowna i spolegliwa.

1990 Dwupartyjność
Mimo jednopartyjnego systemu panującego przez pierwsze 15 lat niepodległość, polityka Cabo Verde nie poszła w kierunku autorytarnym. Mimo wszystko, mając na uwadze bardziej dynamiczny rozwój państwa., zmiany w systemie partyjnym były wskazane. W 1990 roku powstaje partia MpD (Ruch na Rzecz Niepodległości) i zaczyna się okres Drugiej Republiki.
W tym samym roku Cabo Verde przystępuje do CEDEAO (Unia Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej).

Moje marzenie się spęłniło. Marzenie o niepodległosci, marzenie o demokracji i rozwoju się spełniło - Aristides Pereira, pierwszy prezydent Republiki Wysp Zielonego Przylądka

Moje marzenie się spęłniło. Marzenie o niepodległosci, marzenie o demokracji i rozwoju się spełniło – Aristides Pereira, pierwszy prezydent Republiki Wysp Zielonego Przylądka

1991 Wybory
Dwupartyjność przyniosła ze sobą zmiany w konstytucji i wolnych wyborów prezydenckich i samorządowych. W obu zwyciężyło MdD znaczną większością głosów. Tego samego roku Zgromadzenie Narodowe pracowało nad utworzeniem symboli narodowych – hymnu i flagi.

1996 CPLP
W 1996 Cabo Verde staje się jednym z członków CPLP (Grupa Państw Języka Portugalskiego).

2001 Zmiany w obozie władzy
Po 11 latach władza przechodzi w ręce PAICV.

2004 Awans na arenie międzynarodowej
Cabo Verde, będące członkiem ONZ od 1977, zostaje zakwalifikowane do grup średnio rozwiniętych.

2006 Ćwiczenia NATO
W tym roku Cabo Verde staje się areną do ćwiczeń zbrojnych NATO, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa narodowego i których rezultatem jest zakwalifikowanie kraju do państw strategicznych w przeciwdziałaniu terroryzmowi, będące tym samym wyznaniem zaufania areny międzynarodowej wobec Cabo Verde.

W tym samym roku powstaje Zbiornik Wodny Poliao, będąc pierwszą konstrukcją hydrauliczną w kraju i inaugurujący postęp w gospodarce zasobami wodnymi kraju.

2007 Umowa z UE
W tym roku podpisany został układ o partnerstwie z UE mający na celu wspólne przeciwdziałanie ubóstwu oraz szeroko zakrojoną współpracę polityczną i ekonomiczną.

2008 Organizacja Światowego Handlu
Cabo Verde staje się członkiem Organizacji Światowego Handlu. Jeden z przełomowych momentów, po raz kolejny potwierdzający uznanie i zaufania areny międzynarodowej.

2009 Nagroda Camoes
W tym roku jedna z najważniejszych nagród literackich języka portugalskiego przyznana została kabowerdyńskiemu poecie Armenio Vieira.

Reklamy